fbpx

Kiểm định EduQua của Thụy Sĩ là gì?

Swiss quality label for further education institutions (EduQua) (Tiếng Đức: Schweizerisches Qualitätszertifikat für Weiterbildungsinstitutionen “EduQua” ), là tổ chức đảm bảo chất lượng cấp quốc gia của Thụy Sĩ và là nhãn đảm bảo chất lượng đầu tiên của Thụy Sĩ dành hoạt động đào tạo cho người trưởng thành.

EduQua được hình thành vào năm 2000 và là tổ chức kiểm định độc lập, được công nhận và hậu thuẫn bởi Chính phủ Liên Bang Thụy Sĩ; là chứng nhận chất lượng đầu tiên cho các tổ chức giáo dục công lập và tư thục. EduQua được hình thành nhằm đảm bảo chất lượng cho hoạt động học tập suốt đời, bao gồm đào tạo tổng quát (general education), đào tạo liên thông (further education) và đào tạo định hướng nghề nghiệp (professional education).

Các Bộ trưởng của các Bang (cantonal) của Liên Bang Thụy Sĩ (Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK)) bảo trợ EduQua như một hệ thống đảm bảo và công nhận chất lượng chính thức. EDK khuyến nghị tất cả các cơ sở giáo dục đại học cần phải được kiểm định bởi EduQua.

Trước tình hình ngày càng nhiều các bằng cấp được cấp bởi các đại học thuộc Bang (canton) có nhu cầu được hưởng chính sách ưu đãi và tài trợ học phí của chính phủ, SECO (State Secretariat for Economic Affairs) cũng đã bảo trợ EduQua như là chứng chỉ đảm bảo chất lượng cho các cơ sở giáo dục tại Thụy Sĩ và được trợ phí khi tham gia học tập tại Thụy Sĩ.

Bên cạnh SECO, Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI; SBFI) cũng bảo trợ EduQua như một hệ thống đảm bảo chất lượng cho đào tạo Đại học và sau đại học.

Mô hình tổ chức của EduQua:

EduQua là tổ chức đảm bảo chất lượng và nhãn đảm bảo chất lượng trực thuộc EAER (Swiss Federal Department of Economic Affairs, Education and Research)

EduQua là một thành viên của Swiss Accreditation Bureau (SAS) và SAS là thành viên của SECO (State Secretariat for Economic Affairs) trực thuộc EAER (Federal Department of Economic Affairs, Education and Research). EAER trực thuộc Hội Đồng Liên Bang Thụy Sĩ (Swiss Federal Council). Hội đồng Liên Bang Thụy Sĩ là ủy ban cấp cao nhất của Thụy Sĩ.

Các công nhận cấp quốc gia Thụy Sĩ dành cho EduQua:

Các tổ chức kiểm soát và giám sát hoạt động của EduQua:

Hoạt động của EduQua được giám sát chặt chẽ bởi chính phủ Thụy Sĩ với các tổ chức kiểm soát và giám sát:

 • State Secretariat for Economic Affairs (SECO)
 • Swiss Vocational Training Authority (SBBK)
 • Swiss Conference of Cantonal Ministers of Education (EDK)
 • Association of Swiss Employment Agencies (VSAA)
 • Swiss Association for Continuing Education (SVEB)

Liên Đoàn đào tạo cho người trưởng thành Thụy Sĩ (The Swiss Federation for Adult Learning (Schweizerischer Verband für Weiterbildung -SVEB) công nhận EduQua cho hoạt động đào tạo cho người trưởng thành (Adult Learning):

SVEB là tổ chức thuộc chính phủ Thụy Sĩ, chuyên sâu về quản lý và hỗ trợ, kiểm soát chất lượng hoạt động đào tạo cho người lớn, hình thành từ năm 1951 hỗ trợ các hoạt động hành chính của EduQua. SVEB giúp EduQua không chỉ có giá trị trong hệ thống học thuật (Educational Systems) mà còn có giá trị trong cộng đồng doanh nghiệp.

Những trường hàng đầu Thụy Sĩ có được chứng nhận EduQua:

 • University of Geneva
 • University of Applied Sciences and Arts Northwestern Switzerland FHNW
 • University of Applied Sciences Western Switzerland
 • SHL Schweizerische Hotelfachschule Luzern
 • PHZH Pädagogische Hochschule Zürich
 • International Business Academy of Switzerland (IBAS)
 • Swiss School of Management (SSM)
 • Và nhiều trường uy tín khác.

Như vậy, EduQua là chứng nhận chất lượng cho các cơ sở giáo dục của Thụy Sĩ. Để đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện, các học viện/ đại học/ trường của Thụy Sĩ sẽ phải bắt buộc nằm trong danh sách các học viện/đại học/ trường công lập (tham khảo TẠI ĐÂY) hoặc danh sách các học viện/đại học/ trường tư thục (tham khảo TẠI ĐÂY). Khi xuất hiện tại các danh sách trên, các trường này sẽ được công nhận ngay tại Thụy Sĩ và EduQua sẽ giúp các trường này đảm bảo chất lượng của giáo dục Thụy Sĩ.

Nguồn: Viện MBA

Leave a Reply

Liên hệ VU Swiss

Vui lòng liên hệ SSM (Thụy Sĩ & Italy) để nhận thông tin về học bổng và hỗ trợ phí.

Các chương trình của Swiss School of Managemnt (SSM)

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29