fbpx

Lịch sử phát triển

Swiss – School of Management (SSM) được hình thành bởi Zurich Canton Thụy Sĩ. Năm 2017, để mở rộng các chương trình về thời trang và hàng xa xỉ, SSM đã mở trụ sở tại Rome Italia, trở thành trường quốc tế Thụy Sĩ đầu tiên tại Rome Italia.

Swiss School of Management được công nhận bởi cả chính phủ Thụy Sĩ (theo hệ thống công nhận và kiểm định EduQua Thụy Sĩ) và công nhận bởi Bộ giáo dục Italia, chính phủ Hoa Kỳ.

Bên cạnh được công nhận bởi chính phủ và Bộ giáo dục, Swiss – School of Management cũng được kiểm định cấp cao nhất bởi IACBE (toàn cầu), EduQua (Thụy Sĩ), CHEA Hoa Kỳ (công nhận trực tiếp), Hệ thống các trường đại học UNESCO, chính phủ Hoa Kỳ…

 • 1999

  Hình thành bởi Zurich Canton Thụy Sĩ

  Hình thành và công nhận bởi Zurich Canton Thụy Sĩ. Đạt kiểm định EduQua Thụy Sĩ

 • 2017

  Mở trường tại Rome Italia

  Được công nhận bởi Bộ giáo dục Italia

 • Kiểm định

  Công nhận và kiểm định toàn diện

  SSM được kiểm định IACBE, CHEA Hoa Kỳ, EduQua Thụy Sĩ, Chính phủ Hoa Kỳ, Hệ thống đại học quốc tế UNESCO. Các chương trình triển khai theo khung năng lực Châu Âu và hệ thống chuyển đổi tín chỉ ECTS.

Liên hệ SSM (Swiss & Italy)

Liên hệ với SSM Thụy sĩ & Italy để nhận thông tin học bổng và hỗ trợ học phí

SSM là đại học được công nhận cả Thụy Sĩ và Bộ giáo dục Italy với kiểm định cấp cao nhất về Quản trị, công nhận toàn cầu.

Thành lập bởi Zurich Canton
Thụy Sĩ & Italy, Cấp Liên Bang & Bộ giáo dục

Các chương trình kiểm định và công nhận

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29