fbpx

Trách nhiệm miễn trừ

Swiss School of Management hoạt động theo giấy phép được cấp bởi Zurich Canton Thụy Sĩ, được Công nhận tại Thụy Sĩ theo EduQua và công nhận bởi Bộ giáo dục Italia. Bên cạnh đó, SSM còn được các kiểm định và công nhận khác như  IACBE , CHEA Hoa Kỳ, Chính phủ Hoa Kỳ, Hiệp hội các đại học quốc tế…

Swiss School of Management đảm bảo các hoạt động là hợp luật và phối hợp với đại học đối tác, lãnh sự của các quốc gia có đại học đối tác để triển khai quy trình anti-diploma mills và quy trình chống truyền thông sai sự thật. Vui lòng tham khảo mục Legal Notice hoặc liên hệ Viện MBA, đối tác khoa học chính thức của SSM để có thêm thông tin.

Nhằm đảm bảo minh bạch các hoạt động cũng như tránh hiểu nhầm gây ảnh hưởng đến quyền lợi của học viên, đối tác và chính SSM, SSM xin tuyên bố trách nhiệm miễn trừ trong các hoạt động của mình theo danh sách và tuyên bố phía dưới.

Swiss School of Management được công nhận bởi Zurich Canton, EduQua Thụy Sĩ, Bộ giáo dục Italia, IACBE, CHEA Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ, Hiệp hội các trường đại học Quốc tế UNESCO.

Đặc điểm pháp lý của Swiss School of Management

Hoạt động theo
giấy phép đào tạo đại học

Swiss School of Management (SSM) là trường được đăng ký và công nhận bởi Zurich Canton Switzerland và kiểm định bởi EduQua Thụy Sĩ

Hoạt động hỗ trợ
được công nhận

Hệ thống hỗ trợ được kiểm duyệt và công nhận bởi SSM và chỉ đối tác chính thức tại địa phương mới được triển khai

Chương trình kiểm định
và công nhận

Kiểm định toàn diện và công nhận bởi IACBE, CHEA Hoa Kỳ, chính phủ Hoa Kỳ, Bộ giáo dục Italia, Hiệp hội các đại học Quốc tế UNESCO

Không cam kết
khi không có thẩm quyền

SSM không cam kết bất cứ điều gì nếu nó không thuộc thẩm quyền của SSM bao gồm cả thành công trong sự nghiệp của học viên.

Mô hình du học cho người bận rộn

Học viên du học ngắn ngày tại 3 quốc gia Singapore, Malaysia và Thái Lan, kết hợp với học trên hệ thống với hỗ trợ tiếng Anh và học thuật

Học viên chính thức
của SSM

Học viên là học viên chính thức của SSM, hưởng quyền lợi của học viên SSM và Bằng được cấp chính thức bởi SSM.

SSM không cam kết

Căn cứ quy định của pháp luật Thụy Sĩ, của Iatalia, giấy phép đào tạo cấp bởi Zurich Canton, căn cứ các quy định của công nhận bằng cấp quốc tếtheo hệ thống công nhận bằng cấp quốc gia NARIC, quy định về quyền và trách nhiệm của kiểm định IACBE, EduQua, CHEA…SSM không cam kết những nội dung dưới đây:

  • Không cam kết học là sẽ tốt nghiệp nếu không đạt yêu cầu về học thuật được quy định bởi SSM và các quy định của các tổ chức kiểm định.
  • Không cam kết bằng cấp sẽ được tiếp nhận bởi bên thứ 3. Việc tiếp nhận là thẩm quyền của bên thứ 3, không phải của SSM
  • Không cam kết sau khi ra trường là sẽ thăng tiến, thành công trong sự nghiệp hoặc các vấn đề phát triển sự nghiệp khác.
  • Không cam kết bằng cấp được tiếp nhận tại cơ quan đang làm việc (quyết định thuộc về cơ quan tiếp nhận)
  • Không cam kết có thể di trú hoặc định cư sau khi tốt nghiệp. Quyết định thuộc về cơ quan di trú của các nước.
  • Không cam kết công nhận tương đương với bằng cấp của quốc gia khác (trách nhiệm thuộc về Bộ giáo dục các nước)

SSM Cam kết

100% CHƯƠNG TRÌNH KIỂM ĐỊNH 100%
100% KHÔNG PHÁT SINH THÊM CHI PHÍ 100%
100% BẰNG ĐƯỢC CẤP CHÍNH THỨC 100%
100% HƯỞNG QUYỀN LỢI CỦA SINH VIÊN CHÍNH THỨC 100%

Kiểm định và công nhận của Swiss School of Management

B29.win | Cổng game Bom Tấn Hội Tụ tải b29

B29